Latviešu По русски English

phone-woodcon

Historisk henblikk på takstolen

Tretakstolen som vi kjenner den i dag er en ramme bestående av treelementer som er forbundet med hverandre ved hjelp av spikerplater av metall. Selve utforminga av tretakstolen har ikke forandret seg mye gjennom tidene, men sikkerheten og spennet har økt betraktelig.
 
Denne utforminga har blitt brukt helt siden mennesker tok i bruk trestammer, og senere sagtømmer, for å lage tak. De første moderne takstolene ble laget ved hjelp av planker av tre, samt kileformede plater av kryssfiner som ble spikret til plankene for å forbinde dem med hverandre. Plankene ble satt sammen direkte på byggeplassen. Disse tidligere takstolkonstruksjonene var forholdsvis billige og gode nok for å lage større spenn, men spikringen på byggeplassen var veldig tidskrevende.
 
I 1952, i Pompano Beach, ble spikerplaten oppfunnet og patentert som en forbindelsesløsning for takstoler, etter mange forsøk med kileformede plater av kryssfiner, lim, stifter, spikre og skruer i ulike kombinasjoner. Oppfinneren Carroll Sanford, grunnleggeren av Sanford Industries, markerte da begynnelsen på spikerplateindustriens tidsalder som fortsatt er med på å revolusjonere byggeløsninger for bolighus, leiligheter og næringsbygg verden over.
 
Moderne takstolløsninger for og gulv og tak gir store spenn mellom bærende vegger som skaper muligheter for åpen planløsning til og med i områder med høy snølast. Sammenlignet med tradisjonelle takløsninger, er takstolsystemet raskere å installere og mer kostnadseffektivt, siden det er mindre materialkrevende og mer arbeidseffektivt: alle elementene og bindingene lages på forhånd på fabrikken.
 

Tretakstoler og gitterbjelkelag i dag

Tretakstoler er mye brukt i bygning av boliger (både eneboliger og rekkehus), kontorbygg, landbruksbygninger og næringsbygg. Takstolenes høy motstandsdyktighet mot belastning gjør dem spesielt egnet for bygninger med store spenn, noe som betyr at eierne er mer fleksible når det gjelder å velge planløsning. Tretakstoler kan bli laget i nesten hvilken som helst form, men man må ta hensyn til produksjonskapasiteten og begrensningene knyttet til transportering og montering.

I våre dager er prosjekteringen og, til dels, fremstillingen av tretakstoler gjort ved hjelp av dataprogrammer. Når det gjelder prosjekteringsfasen gjelder den første avgjørelsen den generelle formen av taket, og så bestemmer man hvor stort spennet skal bli. Etter det blir produksjonsforløpet overtatt av en programvare. Prosjektet blir laget ifølge prinsippene av ingeniørfaget og byggeforskriftene og ut i fra verdier for taktekkingsmateriale, tak-, vind- og snølast, samt andre belastninger, til og med belastningene som oppstår etter ulykker og andre ekstraordinære hendelser. Disse tekniske parametrene tar man med i databeregningene.
 
Tekniske tegninger er også utarbeidet av et dataprogram som, ut i fra gitte belastninger, spesifiserer i detalj de belastningene som påføres hvert enkelte element. Tegningen viser en rekke spesifikasjoner, for eksempel dimensjonene og vinklene på takstolelementene, og tømmerspesifikasjonene: dimensjoner, typer trevirke, kvalitetsgrader for hvert treelement. Når det gjelder spikerplatene, så er det angitt presist hvor hver plate skal plasseres, dens størrelse og type. Avstivningene blir også spesifisert med størrelse, motstandskraft og plassering.
 
Når en tilfredsstillende teknisk tegning er laget, blir den overgitt fra konstruktøren/produsenten til arkitekten, ingeniøren og byggentreprenøren. For å sørge for at takstolene blir montert riktig er en kopi av tegningen gitt til den monteringsansvarlige.
 
Motstandsdyktigheten og integriteten av takstolsystemet er avhengig av at spikerplatene blir trykt kvalitativt og på riktig plass. Spikeplatene blir stanset ut av lett, galvanisert byggestål i tykkelser fra ca. 1,0 til 2,0 mm. Tennene er stanset ut slik at de henger i plata og kan variere fra 7,9 mm til 14,3 mm. Vanligvis er det 8 tenner per kvadrattomme (ca 6,5 cm2). Spikerplatene blir dimensjonert i følge belastningene som hvert knutepunkt er beregnet til å tåle, slik at belastningene blir overført mellom elementene.
 
I USA er takstoler som regel laget av furu som vokser i sørlige deler av USA. Virakfuru er det mest populære materialet, blant andre hyppig brukte typer tømmer kan nevnes douglasgran og trevirke fra nåletrær gruppert under betegnelsen SPF (spruce-pine-fir).
 
Produksjonsforløpet begynner vanligvis med at trevirke blir saget i 50,8 mm tykke planker som etter tørking blir fra 25,4 til 38,1 mm tykke. Det blir kontrollert for at lengden og vinkelen på endene er ifølge spesifikasjonene i prosjektet. Mange takstolprodusenter bruker datastyrte sager, som gir svært nøyaktig og rask resultat. Tømmertypen, dimensjonene og kvalitetsgraden for ethvert element er beregnet for å tåle de kreftene som elementet påføres når belastninga er maksimal. Disse spesifikasjonene står i den såkalte kappelisten. Overgurten og undergurten som, jo, er de mest belastede deler av takstolen skal lages av tømmeret med høyeste kvalitetsgrad (C24, C30). Takstolens interne elementer (avstivinger og sperrer) er som regel mindre belastet, derfor kan de lages av tre med lavere kvalitetsgrad (C16, C18). Sorteringa etter kvalitetsgrad foregår enten ved hjelp av sorteringsmaskin eller visuelt.
 
Lagring og håndtering av råmaterialer (trevirke) er en viktig faktor som påvirker kvaliteten av sluttproduktet. Før og under produksjonsforløpet skal det sørges for at trevirke ikke blir utsatt for regn eller snø. I mange tilfeller bør lagerrommet kontrolleres for fuktighetsnivå.
 
Uforsvarlig transport og montering av tretakstoler og gitterbjelkelag er de vanligste årsakene for at tretakstolene faller sammen.

Anmeldelser

  • 1
  • 2
Prev Next

A/S "WoodCon" har levert takstolene ifølge tidsfrister som sto i kontrakten - Kārlis Splite, daglig leder i A/S "Baltic Pork".

Arbeidsstilen til A/S "WoodCon" kan beskrives som fleksibel, operativ og rettskaffen - Valdis Straustins, daglig leder i A/S "Statio Solutions". 

Send oss prosjektskisser

Våre partnere

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

InnloggingHvem er vi?

A/S WoodCon er blant de få takstolprodusentene i Latvia som har rettighetene til å merke sine produkter med CE-merket. Merket bekrefter at produksjonen er i samsvar med den europeiske standarden EN 14250:2010. Les mer...

Hva lager vi?

  • Prosjektering av sperrebind og takstoler;
  • Høykvalitets takstolproduksjon;
  • Sikker levering av produksjonen til din byggeplass. Les mer...

 

Bildegalleri

TakkonstruksjonerTakkonstruksjonerTakkonstruksjoner